fbpx Web Interstitial Ad Example

退化性膝關節炎|50歲後關節慢性勞損 6招護膝方法預防退化

退化性關節炎係常見嘅長者疾病,而最常受影響嘅就係膝關節。隨住年紀漸長,關節液分泌減少,膝關節經長年累月嘅磨擦而勞損,軟骨變薄,唔少人響50歲之後,都會出現退化性膝關節炎嘅徵狀。

退化性膝關節炎係由關節慢性勞損而引起,如果加上保護關節嘅肌肉及筋腱疲弱、身體過重、唔正確嘅姿勢同活動,情況會變得更差。

退化性膝關節炎

退化性膝關節炎徵狀

– 最常見徵狀係膝部久唔久會痛,尤其是係走動後,特別係落樓梯、拎重物時

– 間中亦有膝部紅腫發熱

– 長期患者或會有關節僵硬,以致關節變形

治療退化性膝關節炎

如果患處出現紅腫發熱等急性發炎症狀時,可以使用冰敷減輕症狀。若痛楚較輕,無急性症狀如發熱發紅嘅,可以用熱敷紓緩痛楚。

藥物治療可以減少痛楚或減輕炎症,例如:服用止痛藥或使用止痛藥膏以減少痛楚;非類固醇消炎止痛藥則具有消炎同止痛作用,但副作用包括腸胃不適、腸胃潰瘍等,因此,患者必須按醫生指示使用。

若膝關節持續痛楚或痛楚影響日常活動,應該盡快求醫以安排適當治療。

6招預防和護理退化性膝關節炎

雖然退化性膝關節炎無得根治,不過透過治療同埋日常自我護理,可以減少因為關節勞損而引發嘅症狀、改善關節活動能,預防復發。

1. 保持理想體重,減少膝關節負荷

2. 避免攜帶過重物件,可利用手推車輔助

3. 避免長期站立或步行太久,有需要者應使用高度合適嘅助行用具

4. 避免膝關節長時間保持同一個姿勢,如長期坐矮櫈、蹲等

5. 平衡工作同休息時間,正視關節痛楚

6. 適當地強化大腿肌肉及膝關節運動能協助保護關節,詳情請教醫生或物理治療師

相關閱讀:健康衰退10大訊號,年過65歲的你中咗幾多個?及早發現,逆轉健康情況!