fbpx Web Interstitial Ad Example

邊款米粉最好? 12款米粉獲消委會5星滿分推介 大部份含砒霜但無損健康

米粉不經油炸,口感輕盈,好多人都認為係健康食物。不過消委會最近測試市面上30款米製麵食,發現當中8成半含有金屬污染物,包括俗稱「砒霜」的致癌物無機砷!至於邊款米粉最好?睇落去就知道!

邊款米粉最好

26款樣本檢出金屬污染物

消委會測試30款預先包裝米製麵食,包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉同韓式麵食,當中26款樣本檢出金屬污染物鎘、鉻同俗稱「砒霜」的致癌物無機砷,當中「新豐米線」的鎘含量同「源順有機白米米粉」的無機砷含量分別最高。而「新東陽特級新竹米粉」和「新豐米線」含麩質但無標示清楚,可能對麩質敏感人士構成危險。

而俗稱「砒霜」的無機砷,雖然個名好得人驚,但其實9款樣本的無機砷含量係每公斤0.04至0.16毫克,無超出《金屬規例》所訂明的每公斤0.2毫克上限,消委會指需要長期大量進食其他無機砷含量較高的食物,例如受污染的貝類同白米,先會構成健康風險,所以大家唔使過分擔心。

邊款米粉最好?12款獲滿分5星推介

30款樣本裡面,唔少超市牌子都獲得消委會滿分5星推介,即睇邊12款米粉最好。

乾米粉類:

孔雀牌東莞米粉/$15 /454克
超力銀絲米粉(金牌原味)/$12 / 65克X5包
福字上湯米粉/$17 / 65克X5包
公仔公仔米粉 原味/$12.3 /70克4包
天鵝牌星洲炒米粉/$16.2 /500克
佳之選東莞米粉/$12.9 /454克

乾河粉類:

壽桃牌快熟河粉/$60/360克
馬莎Rice Noodles / $29 /180克

乾金邊粉類:

金御膳泰式金邊粉/$14.9 /500克
媽媽(幼條清湯金邊粉)/$3.5 /55克

保鮮米線類:

壽桃牌小橋米線 – 榨菜肉絲味/$15.5 /215克X4包

相關閱讀:打邊爐食丸要慎選!消委會指5粒魚蛋已高鈉 加工食物樂齡人少食為妙