fbpx Web Interstitial Ad Example

湊孫好處多!研究證實可維持身心健康 長壽至少10年、提升大腦功能 改善記憶力

孫仔孫女一個笑容已經融化公婆爺嫲的心,唔少幫手湊孫的樂齡人都話,照顧小朋友雖然辛苦,但同時好開心。除了開心之外,有硏究發現原來湊孫好處非常多,可以令人延壽至少10年,仲可以改善記憶力!

湊孫好處

湊孫好處一:延年益壽

德國柏林高齡研究協會(Berlin Aging Study)響1990年至2009年進行了一項長達20年的調查研究,想了解「長者樂於助人對壽命的影響」,硏究追蹤了500名70歲以上的參加者。20年裡面,每年都會調查參加者幫忙湊孫的頻率,有些參加者雖然無孫,但有幫手照顧其他無血緣關係小孩都會計算在內。另外,硏究人員每兩年都會追蹤參加者的就醫記錄、住院情況,同時幫他們做健康檢查。

20年後的研究結果發現,比起無湊孫的公婆爺嫲,有幫手湊孫的死亡率低約1/3。經常湊孫的人在第一次接受調查後大約活了10年,而無湊孫的只多活了5年就離世。另外,研究都發現,同孫仔孫女關係疏離,對健康可能有負面影響。

依項研究係針對長者幫助他人的習慣所帶來的壽命影響,所以唔限於照顧自己個孫,幫手照顧其他小朋友、樂於助人一樣有助延年益壽。研究人員話,樂齡人需要維持身體健康先有能力幫手湊小朋友,所以會特別注意身體保健;而湊孫亦令樂齡人感到更快樂、生活得更有意義,繼而令身體同大腦機能保持活躍狀態。響幫助他人的過程裡面,樂齡人因為多了生活目標,滿足度、幸福感大大提升,身心保持健康,係延長壽命的主要原因。

湊孫好處二:提升大腦功能

西班牙Pompeu Fabra University社會科學教授Bruno Arpino都講過,樂於助人令樂齡人覺得自己更有用處,對屋企同社會有貢獻,繼而活得更有意義。澳洲研究都證實,幫手湊孫有助樂齡人提升大腦功能,改善記憶力,預防失智症。

雖然湊孫對樂齡人有益處,不過前提係量力而為,最緊要身體同精神應付得來,唔好令自己有壓力,有良好的狀態先可以助人助己。

相關閱讀:幫手湊孫前 必須與子女討論的4條問題