TreasureDo Whatsapp Group

50歲血壓 幾多先正常?幫自己量血壓9大注意事項 定期檢視避免變高血壓

年紀愈大,愈容易有高血壓的問題,咁係因為血管開始老化,血管壁逐漸失去彈性,血壓需要增高先能夠輸送血液,如果再加上缺乏運動、唔注意飲食,就好容易出現高血壓。 50歲血壓 應該幾多先算標準?踏入中年使唔使定期量血壓?

50歲血壓

無論幾歲,最理想的血壓標準係120/80mmHg以下,如果超過140/90mmHg就係高血壓,而介乎兩者之間的話,就屬於高血壓前期,若果唔及時好好控制,將來好有機會發展成高血壓,增加中風風險。所以建議踏入50歲之後,要努力將血壓維持響120/80mmHg左右。

人到中年血壓或多或少都可能會升高,不妨添置一部小型家用血壓計,每日幫自己量血壓,了解自己的健康狀況。

量血壓9大注意事項

1. 每日至少量一次血壓,建議最好響朝早起身後一個鐘內,或者夜晚睡前量。

2. 量血壓前半個鐘最好唔好做劇烈運動,亦要避免響飲完茶或咖啡等刺激性飲品之後測量。

3. 如果已經食緊降血壓藥的話,最好響食藥前量血壓。

4. 量血壓前可以先去洗手間清空膀胱,然後休息5分鐘,定一定神先開始量。

5. 量血壓時避免說話。

6. 最好捲起衫袖,避免壓脈帶受到衣物干擾。

7. 手臂要稍稍抬起高過心臟。

8. 腰背挺直。

9. 雙腳平放地上,唔好翹腳。

第一次量血壓時,建議左右手各量一次,之後可以用血壓比較高的那邊作為基準,如果多次測量後,發現兩臂數字相差超過20mmHg的話,有機會係血管病變,應該諮詢醫生意見。

相關閱讀:中風年輕化,50歲過後係危險期!改變5大生活習慣預防中風