fbpx Web Interstitial Ad Example

日行一萬步先健康?美國研究發現 60歲以上每日6000至8000步最理想 可降低早逝機率

政府宣傳話「行多啲,健康啲」,但到底對中年人士來說,行幾多先夠呢?行路又係咪真係有助提升健康,令我們活得更快樂更長壽?

一直以來,好多人都相信日行一萬步有益健康,不過美國麻省大學阿默斯特分校 (University of Massachusetts Amherst) 的流行病學家Amanda Paluch教授以及其團隊就有唔同見解,Paluch話雖然行路步數增加,係會令健康風險降低,但行路步數同健康的關係去到某一個程度就會趨於平穩,即使行更多的路,都唔會降低提早踏入墳墓的可能性。

日行一萬步

Paluch及其團隊根據 2000 位以上、遍布美國的中年人的資料發表了研究,他們發現每天至少走 7000 步的話,可以減少早逝機率達50-70%。他們之後將研究延伸,統合分析包含了從亞洲、澳洲、歐洲同埋北美洲的 47,471 位成人所收集來的健康及步數資訊。他們發現,每日行最多路的25%人,比起行最少路的25%人,死亡機率降低了40-53%。

對於60歲以上的人士,Paluch建議每日的步數應在 6000 至 8000 步之間,可降低的風險達到最高。如果行更多步可能會有其他好處,但就唔會幫助降低死亡機率。

研究團隊亦發現,步數比起步速更為重要,Paluch說:「有好多證據認為,即使只係郁少少都會有益處的,尤其係對那些平時非常少活動身體的人來說。」

當然進行其他運動亦有益健康,但如果平時比較少做運動甚至無做運動的話,建議每日至少行6000 至 8000 步,依個算係一個比較簡單易做,又可以變健康的方法。

相關閱讀:學習正確步行法!退休後每天走路3分鐘 促進新陳代謝

優先訂閱電子報

免費獲取50+精選資訊
掌握最新動向  一起追尋生命的寶藏