fbpx Web Interstitial Ad Example

安老院種類 點樣分?政府資助同私營開設有咩分別?按長者照顧需要選擇合適老人院

年邁父母患上長期病需要專人照顧,但家人分身不暇,正考慮將父母送去老人院,但坊間有好多不同的 安老院種類 ,到底要點為長輩選擇適合的院舍?

安老院種類

安老院可以分為非資助和資助兩大類型,主要為60歲或以上人士提供住宿照顧、監管同指導服務。

1. 接受政府資助

安老宿位由政府資助,需要透過社會服務單位如綜合家庭服務中心、醫務社會服務部、長者地區中心及活動中心等單位申請入住。申請後,長者要先經過安老服務統一評估,根據其健康情況同需要而決定需要邊種服務。如果長者被評定為需要院舍照顧服務,就會經由長期護理服務中央輪候冊編配合適的資助安老宿位。

2. 非政府資助

由私營機構開設或非牟利機構旗下的自負盈虧安老院。大家可直接聯絡院舍,查詢入住安排。

替長輩揀安老院時,要注意院舍係咪經政府認可,響社會福利署網頁可搵到已獲發牌的安老院資料,包括名稱、地址同聯絡電話。

安老院的評級分別為甲一級、甲二級及沒有評級。三者最大分別是甲一級的人均樓面淨面積必須為102.22呎或以上,甲二級為86呎或以上。人手方面,甲一級規定,註冊或登記護士最少要有2名、保健員要有2名、護理員及助理員各需有8名;甲二級則沒要求必須有註冊或登記護士、物理治療師駐守。

另外,安老宿位亦分3類,主要根據長者護理需要程度來劃分:

1. 高度照顧安老院

入住的長者大多健康欠佳,身體機能喪失或衰退,需要由專人照顧日常起居飲食,但唔需要高度的專業醫療或護理。

2. 中度照顧安老院

適合仍有自理能力可保持個人衞生,但響處理其他家居工作,例如清潔、煮食、洗衫、購物等有一定困難的長者。

3. 低度照顧安老院

接收的長者通常能力較佳,可維持個人衞生,亦有能力處理一些家務雜事。

坊間有些安老院採取混合模式,同時接收高度、中度同低度照顧的長者。所以即使被界定為「高度照顧安老院」,裡面可能都有只需低度照顧的長者。

安老院入住資格

一般來說,必須年滿60歲先合資格入住安老院;不過如果係長期病患,或者醫生、社工轉介,有少部份院舍亦會接收未滿60歲人士。幫長者揀老人院時,除了注意院舍類別外,都要留意院舍有無其他入住要求,例如健康狀況、宗教信仰等等。好多院舍都會要求入住者無患傳染病、無精神病紀錄,同埋無暴力傾向。而有些院舍則只接受女性,少部份會有宗教信仰限制。

另外,因為長者先係直接用家,所以係揀選的過程一定要同長輩溝通,尊重他/她的意見,讓他/她一同決定,選擇真正適合長輩的院舍。

相關閱讀:入住安老院後,自住居所無人打理?東華三院「修租易」 長者自住物業代理 計劃 幫手翻新、出租 用租金補貼長者院舍開支