fbpx Web Interstitial Ad Example

「捐保單.做善事」     1%人壽保額捐贈心儀慈善機構      讓社會成為保單受益人

香港有好多「在地」慈善機構都係社會服務嘅先行者,為不同社群提供各種切身的服務,喺公共服務未能切合多元變化需要時,非政府機構可以更靈活,回應社會上不同需要。目前香港嘅慈善機構收入來源主要依靠政府,公益金,以及馬會。但事實上,好多NGO(非政府機構)往往都係非津助非牟利機構,除咗恆常捐款之外,大家有冇諗過透過更改保單受益人,將1%人壽保障額捐贈俾你心儀嘅慈善機構?

99%人壽保額   仍屬指定受益人擁有

「生命傳愛行動 」由保協慈善基金全力策動,於2005年9月起動,目標希望向業界同市民大眾推廣「生命教育」積極人生嘅訊息,透過「保單捐贈」捐贈人壽保單部分保障額予慈善機構,開拓長遠而穩定的認捐慈善收益 (Pledge Receivables) 來源,為社會創造共享價值,推動關愛文化。

「保單捐贈」在對原有受益人和實踐關愛社會精神中取了平衡,計劃建議捐贈者捐出1% 的人壽保額作善款,故相信有關更改,在傳承生命影響生命之餘,對原有受益人所獲益嘅保障比例造成嘅影響只屬輕微。

「保單捐贈」創造嶄新捐贈渠道

「保單捐贈」期望好似器官捐贈及遺體捐贈,與社會不同持分者,積極推廣遺愛捐贈文化,突破有關生死概念,締造「捐保單.做善事」嘅新捐獻文化,世代傳承關愛。參加者只需擁有一份符合香港法例第41章《保險公司條例》嘅有效人壽保單,就可以更改保單受益人資料 ,捐贈1%人壽保額予心儀嘅慈善機構,讓社會成為保單受益人。

自2005年啟動至2021年底,已獲有心人簽署逾12,000張保單捐贈通知書(包括澳門特別行政區)將1%身故賠償額捐出予慈善機構,創造超過港元3.67億元慈善保額。而你會唔會係下一位?想知多D,可以透過你嘅保險顧問或直接瀏覽 保協慈善基金 – 生命傳愛行動 – 保單捐贈