fbpx Web Interstitial Ad Example

假如不幸突然離世,你想留低Facebook帳戶嗎?唔想留的話要點樣刪除?

用Facebook紀錄咗好多生活大小事,假如有日不幸突然離世,你希望保留Facebook帳戶畀親友懷緬下,定係直接刪除帳戶呢?

Facebook帳戶

如果你唔想響你過世後,其他人仍然睇到你Facebook內容的話,可以先將帳戶設定為於擁有人過世後永久刪除。當有其他用戶告知Facebook你過世的消息時,Facebook就會立即將你所有訊息、相片、帖子、回應、心情同資訊永久移除。

4步驟設定過世後刪除帳戶

1. 點擊Facebook右上方的設定符號。
2. 選擇「設定和私隱」,然後點擊「設定」。
3. 點擊「紀念帳戶設定」。
4. 向下捲動,並順序點擊「要求在你離世後將你的帳戶刪除」及「過世後刪除帳戶」。

詳情:按此

移除已故家人的 Facebook 帳戶

如果你無開啟到「過世後刪除帳戶」的功能,在你離世後,你的親友亦可代你執行依個動作。只要親友可以向Facebook提供文件證明係你的直系親屬或遺囑執行人,並提供帳戶持有人死亡證明的掃描檔案或相片,經審核後,Facebook會按要求移除帳戶。

詳情:按此

相關閱讀:【管理數碼遺產】5個步驟設定 Facebook 紀念帳戶代理人 若不幸離世可代你發佈最後訊息

優先訂閱電子報

免費獲取50+精選資訊
掌握最新動向  一起追尋生命的寶藏