fbpx Web Interstitial Ad Example

舊衣回收2023|換季衣櫃斷捨離 一文睇清!全港8大舊衣回收地點 (附地址)

相信大家每逢換季都會執衣櫃,清出嚟嘅舊衫如果唔想浪費嘅話,不妨送到以下8大舊衣回收地點,為環保出一分力。

1. 救世軍

舊衣回收2023-救世軍

救世軍回收嘅項目十分多,除咗衫褲鞋襪、手袋、配飾之外,連小型家庭電器、玩具、文具、書籍等都會接收,大家只要將物資捐贈到家品店或者存放響救世軍設於各區嘅回收箱即可。不過要留意,如果捐贈數量超過5袋紅白藍袋嘅話,就要直接送往任何一個大型回收點。另外提提大家,如果家品店無開門嘅話,千祈唔好就咁將捐贈物放響店舖門前。二手衣物會響港澳兩地嘅救世軍家品店義賣,收益用響社區關懷服務。

回收點位置:按此

2. 香港地球之友

舊衣回收2023-地球之友

香港地球之友響港九新界同埋離島好多地方都設有舊衣回收箱,包括多個屋苑同醫院等,只需將舊衣物、鞋、手袋洗好包好,放入回收箱就得。地球之友便會免費分給社會上不同嘅人,或轉送到需要舊衣物嘅地方。

回收箱位置:按此

3. 長春社

舊衣回收2023置-長春社

長春社嘅舊衣回收服務涵蓋學校、屋苑、政府管轄設施如公園及社區中心等,大家只要將衣物投入回收箱即可。所收集到嘅舊衣物將會全數出口到東南亞國家(如柬埔寨)重用,所得收益全數撥作環境教育之用。

回收箱位置:按此

4. 基督教勵行會

舊衣回收2023-基督教勵行會

回收物品包括全新或舊衣物、飾物、玩具、鞋履、手袋、書籍、小型電器及家品等,物品回收後會於「勵行站」義賣,亦會轉贈給機構嘅服務對象同弱勢社群,其餘會售予環保回收商業伙伴,出口到發展中國家。

回收箱位置:按此

5. H&M

舊衣回收2023-H&M

H&M嘅舊衣回收計劃可接收任何牌子嘅衣物,無論新舊,即使係舊床單、穿窿襪,只要係紡織品就可以拎去H&M分店交給職員。H&M會將回收嘅舊衣分類整理,仲可以著嘅會作為二手衣物出售,至於唔適合再著嘅,會變成其他產品,例如重製系列或清潔布;而其他紡織品會被撕成紡織纖維,用於製造絕緣材料等。另外,每次捐贈舊衣給H&M嘅客人,都可享一件商品9折優惠。

分店位置:按此

6. ZARA

舊衣回收2023-ZARA

同H&M一樣,ZARA回收各類型嘅衣物或紡織品,大家可以將唔再用嘅衣物投進門市嘅回收箱。ZARA會將捐贈嘅衣物交給合作組織,令衣物重新。

分店位置:按此 (需揀選有參與衣物回收計劃嘅分店)

7. UNIQLO

舊衣回收2023-Uniqlo

UNIQLO嘅回收計劃只限UNIQLO自家商品,無論係衫褲定係手袋皮帶等都可以回收。只要將衣物洗乾淨,再響營業時間内送去任何一家分店就得。UNIQLO同UNHCR(聯合國難民署)及非政府組織等機構有合作關係,將回收物提供給全世界難民及急需服裝嘅人。

分店位置:按此

8. 執嘢

舊衣回收2023-JUBAG

「執嘢」提供嘅回收方法同以上機構或商店略有不同,如果想透過「執嘢」回收舊衫,需要先預訂JUPBAG——可重用郵包袋,每個JUPBAG為$300,大約裝到25件夏天衣物。回收者包裝好並貼上郵遞標籤,直接交到郵局寄出,無需再付運費。「執嘢」會評估衣物嘅狀態,盡量予以修補,不宜再穿著嘅則會用作升級再造,再透過 JupYeah.com 換物平台、Mobile Wardrobe 流動衣櫃、Pop-Up Swap 換物派對、LookMatters 二手時裝駐店計劃等渠道分配舊衣物。JUPBAG嘅用家更可以選擇接收報告,了解每件衣物嘅出路。

詳情:按此

相關閱讀:斷捨離後,讓家中雜物重生!推薦 4大 網上賣二手物品平台 將舊物轉化成金錢/以物換物