fbpx Web Interstitial Ad Example

街市剩食回收 & 派發食物體驗活動 免費參加需先預約 (附活動詳情+報名方法)

香港剩食問題嚴重,估計香港人每日丟棄嘅垃圾裡面有三分之一係剩食或廚餘,造成浪費之餘亦增加堆填區負擔。長春社「糧善關愛坊」舉辦街市剩食回收及派發食物體驗活動,開放公眾免費參加,為減少食物浪費出一分力,想參加嘅島友唔好錯過。 剩食回收-街市

1. 街市剩食回收體驗活動

活動為參加者提供第一身嘅機會,親身體驗街市剩食回收嘅前線工作,更深刻了解香港食物浪費同埋回收現況。亦會參與食物檢查,學習處理食物和擁抱醜食。

活動詳情

日期:待定 (建議星期二或星期四,請先預約)

時間:18:15-21:00

地點:荃灣梨木樹邨2座11號舖「糧善關愛坊」、梨木樹邨街市

體驗人數:8-10 名

備註:需要體力勞動

活動內容:

18:15-18:45 簡介香港食物浪費及回收現況,介紹是日活動流程

18:45-20:50 食物回收及派發體驗

  1. 梨木樹街市食物回收 (點心、蔬果、麵包)
  2. 揀選分類及派發
  3. 清洗回收工具及清理中心

20:50-21:00 參加者分享

報名方法:電話 5541 1701/電郵 frrc@cahk.org.hk

剩食回收-長春社

2. 派發食物體驗活動

派發食物時接觸不同社區人士,從而了解食物之可貴和其價值。

活動詳情

日期:待定 (建議星期二或星期五,請先預約)

時間:15:00-17:00

地點:荃灣梨木樹邨 2 座 11 號舖「糧善關愛坊」中心、梨木樹邨街市

體驗人數:10 名

備註:需要體力勞動

活動內容:

15:00-15:30 簡介香港食物浪費及回收現況,介紹是日活動流程
15:30-16:45 食物派發體驗
16:45-17:00 參加者分享

報名方法:電話 5541 1701/電郵 frrc@cahk.org.hk

剩食回收

長春社「糧善關愛坊」食物回收及派發體驗活動

地點:荃灣梨木樹邨 2 座 11 號舖「糧善關愛坊」中心

前往方法:港鐵葵芳站轉乘 36M 巴士、荃灣可乘 48X、73X、278X、36 巴士、312小巴等

網站:按此

(圖片來源:長春社網頁)

相關閱讀:舊衣回收2023|過年前衣櫃斷捨離 一文睇清!全港8大舊衣回收地點 (附地址)