fbpx Web Interstitial Ad Example

環保機構回收5大物品:未開封即棄餐具/ 盤菜兜/ 購物紙袋… 轉送有需要團體再重用

新年過後屋企有無多咗好多盤菜兜、保溫袋、利是封、未用過嘅即棄餐具……?依啲物品全部都係掉咗去又可惜,但留響度又未必用得著,如果你都有相同苦惱,以下介紹嘅機構嘅回收服務或者幫到你!

環保機構「SOU SOU掃塑」鼓勵大家減少浪費,支持重用,由即日起至2023年2月10日,會響指定地點及時間收集以下5樣物品,然後將資源分發比其他人,為未必能夠回收再造嘅物品找尋重用嘅機會。

5大期間限定回收物品

1. 保溫袋

回收條件:乾淨沒破爛,拉鍊或魔術貼可用,有手抽,以供小店重用。

SOUSOU-保溫袋
2. 盤菜兜

回收條件:不限尺寸,沒生銹。

如果想透過「SOU SOU掃塑」交還畀盤菜兜所屬食肆,需在紙上寫低食肆名稱並貼於盤中。沒有來歷嘅盤菜兜會轉送至狗場、動物義工或本地農場使用。

SOUSOU-盤菜兜

3. 利是封

回收條件:完整利是封,經整理篩選後會轉交環保團體派發畀有需要市民。

SOUSOU-利是封

4. 未開封即棄餐具套裝 (*2023開始長期收集)

回收條件:必須完全未開封以符合衛生條件,將轉交露宿者及無家者中心,以減少即棄餐具生產和營運機構開支。

SOUSOU-未開封即棄餐具

5. 購物紙袋 (*2023開始長期收集)

回收條件:乾淨完整購物紙袋,將分發予小店或部分超級市場分店,以供市民購物時重用,減少膠袋生產、減少斬樹、減少膠袋徵費。

SOUSOU-購物紙袋

2月份回收地點及日期如下:

SOUSOU-時間表

由於SOU SOU掃塑並唔係大機構,比較缺乏人手,所以目前回收地點只限港島區,詳情可留意佢哋嘅Facebook專頁

相關閱讀:衣櫃斷捨離後 舊衫點處理? 推薦4大二手衣物回收機構 (附 舊衣回收箱位置)