TreasureDo Whatsapp Group

巴西髮型師替患癌病人剃頭後,竟然這樣做…背後原因超感人!

之前響Facebook同大家分享過一段感動人心嘅影片,巴西髮型師Danillo幫做緊化療嘅癌症病人Nubia剃光頭髮後,竟然將剪髮器放響自己頭上,慢慢剃去自己嘅頭髮。溫暖嘅舉動唔單止感動Nubia,亦令一眾網民感到人間有情。

33歲嘅Nubia因為患上乳癌,化療後開始甩頭髮,所以請Danillo幫佢剃光頭髮。從影片可見,Danillo幫Nubia剃髮過程中,Nubia眉頭緊皺、不時低頭啜泣,而Danillo就嘗試同佢傾偈。響完成剃髮後,Danillo緊緊攬住Nubia,然後拎起剪髮器為自己剃髮。Nubia雖然即刻阻止,不過Danillo堅持,並一邊攬住佢一邊剃髮,透過依個舉動給予對方力量。

巴西髮型師

睇完影片後,唔少人都問Danillo同Nubia本身係咪認識?真係有人會為陌生人咁做?Danillo接受訪問時透露佢同Nubia係親戚,當Nubia請佢幫手剃髮時,佢內心其實好震驚,因為身為髮型師,佢好明白頭髮等同女性嘅自尊心,要剃光頭實在係一個好艱難嘅決定。

至於Danillo點解決定剃埋自己頭髮?佢嘅理由好簡單,就係內心好確定要做依件事,感受到Nubia嘅痛苦嘅佢,決定以剃掉頭髮來支持Nubia。

即使佢哋係認識都好,能夠為身邊人做出如此體貼舉動,用行動嚟支持對方,依份大愛善舉實在難能可貴。Danillo嘅頭髮會再長,而佢釋出嘅善念及同理心會繼續流轉,令世界充滿更多美好嘅能量。

最後仲有一個好消息,就係Nubia憑住強大嘅意志力戰勝咗癌症,而家已經完全康復喇!

<按此觀看影片>

相關閱讀:50歲身體檢查項目!癌症的好發年紀 身體機能變差 5個必做檢查 幾耐要檢查一次?