fbpx Web Interstitial Ad Example

大角咀生酮食店推「口罩換漢堡」 未開盒裝口罩換低碳漢堡/散裝換6折優惠

口罩令解除咗之後,屋企仲有大堆口罩唔知點算好?位於大角咀的The Engine生酮飲食外賣店推出「口罩換漢堡」活動,解決口罩煩惱之餘又可以做善事,仲有漢堡食添!

口罩換漢堡