fbpx Web Interstitial Ad Example

【答問題送隨行保溫瓶】外出旅遊數據漫遊服務要點揀?消委會3個實例&5大消費提醒

消委會同島主聯手送禮物!睇完文章後做齊以下兩個步驟,就有機會贏隨行保溫瓶,各位島友快啲參加啦!

1. 讚好 選擇月刊 及 金銀島 Facebook
2. 睇完以下文章,然後撳入遊戲連結回答簡單問題
—————

數據漫遊-消委會

準備出外旅遊,大家怎樣安排上網問題呢?不少人會於出發前向本地電訊商購買數據漫遊服務計劃,例如開啟語音或數據漫遊服務,或是租借 WiFi 蛋,又或購買當地的電話卡。不過坊間的漫遊計劃眾多,爭議亦多,消委會就收到不少關於數據漫遊服務的投訴,即刻睇睇消委會分享的個案,以及對消費者的建議,購買之前了解清楚,避免不必要的糾紛。