fbpx Web Interstitial Ad Example

湊孫壓力大 公婆爺嫲平均每周湊孫36個鐘!即check自己有無湊孫焦慮症 + 3招緩解壓力

唔少人榮升公婆爺嫲之後都會幫手湊孫,但有調查發現,起過一半人覺得湊孫壓力大,仲曾經因為照顧孫仔孫女嘅問題而同仔女鬧交。有些人甚至出現焦慮症引致失眠。

湊孫壓力大

香港教育大學幼兒教育學系曾經做過調查,發現香港有超過7成家庭都會由公婆爺嫲幫忙湊孫,公婆爺嫲平均一星期幫忙4日,每日9個鐘,其實同返一份全職工作差不多。當中有超過一半人表示湊孫壓力大,仲曾經同仔女因為育兒問題鬧過交。

湊孫有開心的一面,但都有壓力的一面,尤其是孫兒唔係自己個小朋友,有咩事都需要同仔女「交代」,有些新手公婆爺嫲更可能因此患上焦慮症。

湊孫壓力大 新手公婆爺嫲身心俱疲

– 精神緊張

只要個孫離開視線,就會心慌慌,擔心發生意外,心痛個孫受傷之餘,又怕被仔女抱怨照顧不周。另外,因為育兒方式、教養觀念同年青一代唔同,彼此磨合期間感到巨大壓力,覺得比當年湊自己仔女更辛苦。

– 睡眠障礙

照顧小朋友需要大量心機同體能,對樂齡人來說可能有少許吃力,唔少樂齡人因為擔心自己的精神同體力無法勝任湊孫,或者係擔心自己湊得唔好、達唔到仔女求,心理壓力過大導致失眠。

– 健康問題
精神過份緊張、睡眠不足都會影響健康,嚴重的話更有可能導致高血壓或者其他心腦血管疾病,仲有機會發展成抑鬱。

3招緩解湊孫壓力

1. 抱開放態度

而家好多育兒同教養觀念都同我們那一代唔一樣了,樂齡人不妨抱放態度多同仔女溝通,了解他們想法,令觀念更加貼近時代,避免執著於舊有一套。另外,無論幾錫孫都好,都要記住唔好過份溺愛同放縱,咁樣先有利孫仔孫女健康成長。

2、坦誠溝通

同仔女打開天窗說亮話,坦誠自己的壓力同難處,了解彼此想法,睇下可以點樣調整。千祈唔好將負面情緒收收埋埋,咁樣只會令大家關係愈來愈差。

3、維持足夠休息及社交生活

幫忙湊孫之餘,都要確保自己有足夠休息同埋維持正常社交生活,不妨同仔女協調休息時間,當仔女放工或放假時,就放手等他們擔起作為父母的育兒責任,而我們就可以享受自由時間,同朋友聚會或好好休息。

相關閱讀:幫手湊孫前 必須與子女討論的4條問題