fbpx Web Interstitial Ad Example

廚房斷捨離 7種應該馬上丟掉的物品 整理心得:唔好諗「將來可能有用」,要諗「而家有無需要用」

人愈大愈想要減少身外物,說起斷捨離,好多人第一時間會諗到整理居家雜物、衫褲鞋物等,但有無諗過每日使用的廚房其實都要進行大掃除?趁住而家比較多時間響屋企,來一場 廚房斷捨離 吧!

廚房斷捨離

好多廚房物品我們都唔捨得丟掉,係因為覺得之後有機會用到,丟掉可惜。然而,進行斷捨離時,我們更應該問自己:「而家會唔會用?」如果答案係唔會,就丟掉、回收或送人吧。

廚房斷捨離 7種需立即丟掉的物品

1. 所有過期的食物

翻一翻雪櫃同廚櫃,竟然有好多過期已久的食材、飲品、調味料…… 自問唔會再食,不如下定決心全部丟掉!

2. 唔鍾意的食物、調味料

因為唔鍾意食,只係用了些少就一直擺響廚房,總覺得有天「可能」會食,但事實係,你估計自己應該唔會再食。不如趁它們過期前轉送給有需要的人,避免浪費了食物。

3. 備用的空樽

飲品樽、調味料樽,總之係樽狀就會先儲起,覺得總有一日會用到,但點知愈儲愈多,儲了一堆但鮮有使用,結果只係白白佔用了廚房空間。

4. 骯髒的枱布

枱布污糟了就丟掉換新的,唔好諗住再拎去抹地抺馬桶,枱布本身已經沾滿油污,唔適合再拎去做其他用途了。

廚房斷捨離-整理心得

5. 一年無用過的廚具

而家的廚具造型精美,而且功能愈來愈多,令人不停想買新的。不過,購買之前最好諗一諗自巴的真正需要,每件廚具的功能應該避免重覆。如果有重覆的話,就只留下一件,其他都送人。而那些超過一年無用過的廚具,留住都只係佔空間,不如送人或丟掉吧。

6. 即棄食物盒

疫情期間多了買外賣,那些可以循環再用的膠塑食物盒,直接丟掉實在浪費,於是全部留起,儲儲下就儲了一大疊。仔細諗諗,你真係會再用這餐食物盒嗎?用來裝甚麼呢?如果諗唔到的話,可能其實你並唔需要它們。

7. 超出所需的膠袋紙袋

因為覺得之後有機會用到,所以每次購物完的膠袋紙袋都一一留起,但真正需要用的次數卻寥寥可數。唔想一再儲膠袋,建議下次購物時可自備環保袋。

相關閱讀:過期雜誌、傳單、空罐唔捨得掉?囤物症3大特徵!4招改善囤物習慣 人到中年要過得更清爽

優先訂閱電子報

免費獲取50+精選資訊
掌握最新動向  一起追尋生命的寶藏