TreasureDo Whatsapp Group

毛孩好消息!新增60個 寵物共享公園 維園、大埔海濱公園、中山紀念公園都可以帶寵物去放風 (附103個寵物共享公園名單)

仔大女大逐漸搬離屋企,唔少樂齡人都會養毛小孩作伴,最近康文署宣佈新增60個寵物共享公園,其中超過20個場地更係位於海濱長廊或附近的公園,有大片海景同大草地。快記低以下 寵物共享公園名單 ,趁防疫措施放寬,不妨帶埋毛小孩一齊去抖抖氣!

寵物共享公園名單

寵物共享公園唔同寵物公園,後者係專為寵物而設,設有圍欄同雙重閘門以防寵物走失,前者則係將現有的公園開放給市民攜同寵物共享,促進社區交流融合。康文署亦有額外提供基本配套設施,例如狗糞收集箱同洗手設施等,方便市民同其寵物使用。

計埋新增設的60個寵物共享公園,而家全港有超過100個同類型公園,遍佈港九新界,其中有20幾個係位於海濱長廊或周邊地帶,包括維園、赤柱海濱長廊、西貢海濱公園、大埔海濱公園、瀑布灣公園、中環碼頭海濱長廊、中山紀念公園等等。

103個「寵物共享公園」場地名單(新增公園以黃色標示)

請按此

不過各位飼主帶毛小孩去寵物共享公園時,記得循守返規矩,包括要以帶或繩子牽引寵物,好好管束寵物以免滋擾他人,同埋要清乾淨寵物排泄物,保持場地清潔衞生。

相關閱讀:由遺憾而生的相片:孫仔拍攝嫲嫲同柴犬 籲珍惜同長輩相處時間