fbpx Web Interstitial Ad Example

月餅捐贈2022 4大機構回收未開封未過期月餅 轉贈有需要人士 月餅券都收!

根性網上調查,上年中秋香港人食剩約464萬個月餅,比前年多61%,數字相當嚇人!為免減少浪費,有機會舉行月餅捐贈2022計劃,如果大家有食唔曬或用唔著的月餅同月餅券,不妨捐畀相關機構。

月餅捐贈2022

1. 食德好

食德好響全港80個商場同地點設置收集點,接受市民捐贈獨立包裝月餅,回收後送到基層手中。 (不適宜捐贈款需要冷藏、獨立包裝破裂、過期的月餅)

回收行動日期:即日起至2022年9月9日 下午3時

地點:指定公眾回收點 (詳情請參閱食德好Facebook)

2. Food-Co

Food-Co 貫徹惜食共享宗旨,今年繼續舉辦中秋月餅回收活動,將月餅轉贈給有需要人士。捐贈之月餅必須包裝完整、距離有效食用日期最少兩個星期或以上、不接收冰皮或雪糕月餅 (可接受月餅券)。

回收行動日期:即日至2022年9月13日 (開放時間:9am-6pm)

地點:

聖雅各福群會6樓
聖雅各福群會慈惠軒 (葵涌及石硤尾)
部分領展商場指定食物收集箱

詳情按此

3. 長春社

長春社接收回收的食物種類多樣化,包括:未開封的傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒,再捐贈給有需要人士。捐贈之月餅需為未開封、包裝完整、質素良好,並且未過「最佳食用日期」,捐贈前需要先致電長春社確認。

回收行動日期:即日起至2022年9月14日
(建議於中秋節前8/9捐贈,讓接收的人士可以及時享用)

地點:「糧善關愛坊」荃灣梨木樹邨2座11號

電話:5541 1701 (捐贈前請先致電確認)

詳情按此

4. 太古地產 x 惜食堂

太古地產今年再次同本地慈善機構惜食堂合辦「月餅分享行動」,由即日起至2022年9月18日,響太古坊各個地點設置指定收集箱募集仍可供食用的月餅,並捐贈予有需要人士。捐贈之月餅需要符合以下標準條件:獨立包裝及未開封,包裝沒有破損;未過有效食用日期;由香港政府認可的公司製造;無需冷藏及非自家製。

回收行動日期:即日起至2022年9月18日

地點:惜食堂收集點;太古集團超過20個指定月餅收集點

詳情按此

相關閱讀:月餅盒回收2022 即日起至10月中 全港多個地點回收中秋節月餅盒/月餅罐 (附回收地點)