fbpx Web Interstitial Ad Example

手機無位唔使del相! 輕鬆用 Google帳戶備份

因手機儲存容量經常爆滿而煩惱?其實除了刪除相片之外,仲有更好的方法可以釋放手機空間,就係將相片備份去Google帳戶喇!

備份至Google帳戶相簿 釋放手機空間

Google有一個儲存服務叫「備份與同步」,等大家可以將相片同影片自動儲存去自己個 Google 帳戶。只要登入返帳戶,就可以響任何裝置上面睇返或者download返相片影片。將相片影片備份去Google帳戶之後先刪除手機內的檔案,就唔怕無咗張相之餘又可以釋放手機空間。

只要響手機開啟自動備份功能,一影完相之後就會直接儲存到 Google 帳戶入面的「相簿」。之後無論用手機定係平板電腦抑或其他裝置登入帳戶,都可以睇返張相,如果你響手機編輯過張相,相簿都識顯示最新儲存版本。

相簿仲有一個好用的功能,就係可以依相片中的人物 (必須啟用臉孔特徵分組功能)、地點同事物搜尋相片,即使要響茫茫相海裡搵返同朋友影的相片都無難度。

Android/ iPhone啟用「備份與同步」功能

Android

  • 在 Android手機或平板電腦上開啟 Google 相簿APP
  • 登入Google 帳戶
  • 撳右上方的帳戶個人資料相片或姓名縮寫
  • 點選「Google 相簿設定」, 下一步「備份與同步」,就可以揀開啟或關閉依個功能

iPhone

  • 先下載Google 相簿APP並開啟
  • 登入Google 帳戶
  • 撳右上方的帳戶個人資料相片或姓名縮
  • 點選「Google 相簿設定」,下一步「備份與同步」,就可以揀開啟或關閉依個功能

如果系統顯示訊息,要求你允許應用程式存取你的相片,可以跟住以下步驟做:

  • 開啟 iOS 設定應用程式,揀選「隱私權」下一步「照片」,然後開啟Google相簿

每個Google帳戶15GB空間

Google相簿原本免費提供無限空間給用戶用,不過依個項能上年已經取消了,而家所有Google用戶會有15GB空間可以用,無論放相片、影片定係其他檔案都係用依15GB儲存空間,如果大家有好多相片需要備份的話,就要好好計劃點運用。

相關閱讀:睇住地圖行都錯?Google Maps AR實景導航功能 以後唔再蕩失路!