fbpx Web Interstitial Ad Example

政府資助大腸癌篩查 50至75歲都受惠!(附申請方法)

大腸癌係香港第二最常見的癌症,為及早搵出未有病徵的大腸癌患者或高危人士,政府衞生署資助50至75歲的香港人去私營機構接受大腸癌篩查。

大腸癌篩查計劃 及早識別患者

根據2019年的數字,大腸癌新症高達5556宗,佔癌症新症15.8%,而死亡個案有2287宗,佔癌症死亡人數15.4%,係本港第二最常見的致命癌症。政府大幅度資助大腸癌篩查計劃,而且無設定參加者限額,係希望可以及早識別患者,等他們盡快接受治療,提高治癒率。

合資格人士

– 年滿50至75歲 (2023年合資格人士為1947至1973年出生的香港居民)

– 持香港身份證或豁免登記證明書

– 已加入電子健康紀錄互通系統 (詳情瀏覽www.ehealth.gov.hk)

– 無大腸癌症狀、無高風險因素或未曾於指定期限內進行大腸癌篩查或檢查的人士。

政府資助金額

診症資助:$280

每次診症獲政府資助280元,包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第二次診症

大腸鏡檢查資助:最多$8500

在計劃下接受大腸鏡檢查基本服務時,如需切除瘜肉,會獲定額資助8,500元;若無需切除瘜肉,會獲定額資助7,800元。

額外自費費用:

大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時,可向參加者收取不多於1,000元的額外費用。

大月日一竹大

約1800個診症地點

目前有超過950個基層醫療醫生參與計劃,診症地點約1800個,當中約97%唔使收額外費用。而參與計劃的大腸鏡醫生超過220個,響約600個診症地點提供大腸鏡檢查。如果唔使切瘜肉的話,約86%診症地點唔收額外費用;如果要切瘜肉,就大約有75%診症地點唔使收額外費用。

計劃申請流程

1. 登記電子健康紀錄互通系統 (按此遞交登記申請)

2. 尋找參加計劃的基層醫療醫生 (按此 或致電3565 6288取得醫生名單) 

3. 約見基層醫療醫生:

  • 診症當日記得帶香港身份證或豁免登記證明書
  • 簽署同意書,登記加入計劃
  • 領取大便隱血測試採便管同資料包。

4. 在家自行採集糞便樣本

5. 將樣本交到指定收集點

6. 等待醫生通知測試結果

結果呈陽性:轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生,接受政府資助的大腸鏡檢查

結果呈陰性:建議參加者兩年後再接受篩查

相關閱讀:50歲以後,必須做的5大身體檢查項目!幾耐檢查一次?

優先訂閱電子報

免費獲取50+精選資訊
掌握最新動向  一起追尋生命的寶藏