fbpx Web Interstitial Ad Example

當年放學後必到公園睇電視!電視放戶外架高電視櫃 要等管理員開先有得睇

而家家家戶戶都有一部甚至兩部電視,幾乎係家庭必備電器,但係你仲記唔記得細個的時候,電視係奢侈品,唔係個個人屋企都,好多時係要去公園睇電視?

響60年代的香港,一部電視的售價接近600元,當時技術工人的日薪介乎11至32元之間,差不多要大半個月甚至超過一個月的人工先買得起電視。而當年唯一的有線電視台「麗的映聲」每月都要畀月費25元,仲要每年繳付36元的電視授權費給政府,加加埋埋費用不少,所以話電視本身同睇電視依個行為都屬於奢侈品,唔係一般家庭能夠負擔。

睇電視

當時要睇電視,好多時都係去有電視機的鄰居屋企睇,或者去士多或涼茶舖睇,這些店舖會收取每人一毫的「睇電視費」,又或響店內幫襯亦可免費入場睇電視。

眼見大眾對睇電視的需求增加,前市政局響1967年開始於維多利亞公園安裝電視,免費供市民觀看,主要播放中文電視節目。由於反應良好,前市政局響轄下一些公園同遊樂場相繼安裝電視,等市民可以免費觀賞電視節目。

這些電視機都裝響架高了的電視機櫃入面,櫃門平時鎖住,每日下晝3點左右,管理員就會用鎖匙打開電視機櫃門,同埋開電視,一班小朋友做完功課就會趕去公園睇電視。雖然戶外睇電視好天曬落雨淋,但響當時娛樂同物質都相對簡樸的年代,睇免費電視已經係生活中一大樂趣。而家諗返,成班小朋友一齊睇電視真係好開心,係好珍貴的回憶!

相關閱讀:樂齡想當年:有無人都係留產所出生?而家仲有無留產所?

優先訂閱電子報

免費獲取50+精選資訊
掌握最新動向  一起追尋生命的寶藏