TreasureDo Whatsapp Group

「無限亮」共融藝術2月登場:視障女高音/ 三指鋼琴家/ 聽障舞者精采演出

共融藝術節目第五屆「無限亮」將會響2023年2月正式揭幕,通過實體同網上多個國際及本地藝術家嘅優秀演出,讓唔同喜好或身處唔同環境嘅觀眾,都可以無障礙地欣賞。今年總共有11個精采嘅節目,以下精選6個介紹畀大家,有興趣嘅可以響城市售票網購票觀賞,文末會有購票資訊。

Read more