fbpx Web Interstitial Ad Example

收銀車2024 時間表&服務地點|硬幣免費換紙鈔/存電子支付

金管局兩部收銀車輪流在全港 18 區為市民提供收集硬幣服務,而且完全免費,經硬幣點算機確認金額後,更可以全數換成現金,或將全數或部分用作增值至儲值支付工具。以下為大家整理 2023 年 12 月至 2024 年 3 月 24 日收銀車的出沒地點及時間表,快點 mark 低日子拎硬幣去換啦!

Read more

收銀車2023/ 24 時間表&服務地點|硬幣免費換紙鈔/存電子支付

金管局兩部收銀車輪流在全港 18 區為市民提供收集硬幣服務,而且完全免費,經硬幣點算機確認金額後,更可以全數換成現金,或將全數或部分用作增值至儲值支付工具。以下為大家整理 2023 年 10 月至 2024 年 1 月 14 日收銀車的出沒地點及時間表,快點 mark 低日子拎硬幣去換啦!

Read more

收銀車2023時間表&出沒地點!金管局免費硬幣收集服務 可換紙鈔+存電子支付

金管局兩部收銀車輪流響全港18區為市民提供收集硬幣服務,而且完全免費,經硬幣點算機確認金額後,仲可以全數換成現金,或將全數或部分用作增值至儲值支付工具。今次幫大家搵咗2022年12月至2023年3月收銀車嘅出沒地點同埋時間表,快啲mark低日子拎硬幣去換啦!

Read more