fbpx Web Interstitial Ad Example

樂齡科技博覽暨高峰會(GIES)「網上高峰會」2022

今年樂齡科技博覽暨高峰會(GIES)「網上高峰會」將於10月13至14日舉行,大會邀請咗近30位來自海外專才,就唔同範疇探討樂齡科技嘅發展同埋應用,包括: 「鼓勵樂齡科技嘅政策框架」、 「科技支援認知障礙症與晩期照顧」、 「運用科技 x 藝術提升照顧」、 「疫情下應用樂齡科技嘅海外經驗」等等。 大會更提供即時廣東話、普通話及英語傳譯服務。活動於網上舉行,現已接受報名! 報名及詳情

Read more